ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η/Γ: 02/2007, ΕΣΟ: 49163 | Fide: 25880080 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 841 4
2023B 859 0
2023Α 859 7
2022B 911 0
2022A 911 5
2021B 957 0
2021A 957 0
2020B 957 0
2020A 957 8
2019B 967 0
2019A 967 4
2018B 947 1
2018A 943 4
2017B 970 5
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -