ΣΚΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 49166 | Fide: 25882368 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 950 0
2023B 950 0
2023Α 950 0
2022B 950 5
2022A 940 10
2021B 920 20
2021A 921 0
2020B 921 0
2020A 921 4
2019B 830 0
2019A 830 7
2018B - 3
2018A - 3
2017B - 3
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -