ΓΚΑΜΠΑ ΕΝΙ

Η/Γ: 01/2004, ΕΣΟ: 49177, Fide: 25883305

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 865 0
2020B 865 0
2020A 865 4
2019B 883 9
2019A 887 6
2018B - 1
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι