ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Η/Γ: 04/2004, ΕΣΟ: 49178, Fide: 25883690

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 939 0
2021A 939 0
2020B 939 0
2020A 939 0
2019B 939 0
2019A 939 0
2018B 939 0
2018A 939 10
2017B 891 2
2017A 905 5
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι