ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Η/Γ: 02/1969, ΕΣΟ: 49192, Fide: 25882775

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 826 0
2020B 826 0
2020A 826 0
2019B 826 0
2019A 826 7
2018B - 4
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι