ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Η/Γ: 02/1969, ΕΣΟ: 49192 | Fide: 25882775 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 826 0
2022B 826 0
2022A 826 0
2021B 826 0
2021A 826 0
2020B 826 0
2020A 826 0
2019B 826 0
2019A 826 7
2018B - 4
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι