ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 11/2004, ΕΣΟ: 49193 | Fide: 25875566 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1240 0
2023Α 1240 0
2022B 1240 0
2022A 1240 2
2021B 1278 7
2021A 1277 0
2020B 1277 0
2020A 1277 12
2019B 1245 13
2019A 1283 16
2018B 1221 11
2018A 1157 20
2017B 1049 8
2017A 1013 7
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι