ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/2012, ΕΣΟ: 49198, Fide: 42116813

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -