ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/2012, ΕΣΟ: 49198 | Fide: 42116813 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 872 9
2023B 857 0
2023Α 857 9
2022B 879 1
2022A 856 1
2021B 830 10
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -