ΛΥΚΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 49206 | Fide: 25874659 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 826 0
2022A 826 0
2021B 826 0
2021A 826 0
2020B 826 2
2020A 839 8
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -