ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

Η/Γ: 03/2005, ΕΣΟ: 49230 | Fide: 25881736 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 826 0
2023Α 826 0
2022B 826 0
2022A 826 0
2021B 826 0
2021A 826 0
2020B 826 0
2020A 826 3
2019B 836 0
2019A 836 0
2018B 836 0
2018A 836 5
2017B - 0
2017A - 3
2016B - 0
Παλαιότερα -