ΚΟΤΣΥΦΑΚΗ ΔΑΝΑΗ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 49238 | Fide: 25876813 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1144 0
2023Α 1144 0
2022B 1144 9
2022A 1045 7
2021B 1041 11
2021A 1018 0
2020B 1018 0
2020A 1018 0
2019B 1018 0
2019A 1018 10
2018B 950 2
2018A 941 13
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -