ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ

Η/Γ: 07/2006, ΕΣΟ: 49268 | Fide: 25876732 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 861 0
2022A 861 0
2021B 861 0
2021A 861 0
2020B 861 0
2020A 861 0
2019B 861 0
2019A 861 0
2018B 861 1
2018A 834 0
2017B 834 1
2017A 830 8
2016B - 0
Παλαιότερα -