ΚΩΤΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 49271 | Fide: 42102324 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1001 0
2023Α 1001 1
2022B 985 5
2022A 1017 5
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -