ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η/Γ: 10/2006, ΕΣΟ: 49277 | Fide: 25868241 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1053 0
2023Α 1053 0
2022B 1053 0
2022A 1053 0
2021B 1053 0
2021A 1053 0
2020B 1053 1
2020A 1071 0
2019B 1071 6
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -