ΔΡΑΚΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 49278 | Fide: 25899376

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1032 0
2021B 1032 0
2021A 1032 0
2020B 1032 0
2020A 1032 0
2019B 1032 0
2019A 1032 5
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -