ΔΡΑΚΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 04/1969, ΕΣΟ: 49280 | Fide: 25899368 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1386 0
2021B 1386 0
2021A 1386 0
2020B 1386 0
2020A 1386 0
2019B 1386 0
2019A 1386 5
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -