ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΦΑΙΔΩΝ - ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 09/2005, ΕΣΟ: 49287 | Fide: 25894285 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 4
2018A - 2
2017B - 2
2017A - 2
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι