ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 49293, Fide: 42111358

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι