ΔΟΛΤΣΙΝΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 49299 | Fide: 42110025 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 807 1
2023Α 816 0
2022B 816 1
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 3
2019B 830 6
2019A 837 3
2018B 830 6
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -