ΜΟΥΤΑΦΗ ΛΥΔΙΑ - ΟΥΡΑΝΙΑ

Η/Γ: 12/2007, ΕΣΟ: 49316 | Fide: 25872249 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 819 0
2023Α 819 0
2022B 819 0
2022A 819 1
2021B 831 0
2021A 831 0
2020B 831 0
2020A 831 0
2019B 831 0
2019A 831 0
2018B 831 5
2018A 830 5
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -