ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 49317 | Fide: 25892720 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 3
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 3
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -