ΜΕΡΚΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 08/2005, ΕΣΟ: 49330 | Fide: 25886924 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 800 0
2021B 800 0
2021A 800 0
2020B 800 0
2020A 800 8
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 3
2016B - 0
Παλαιότερα -