ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΛΑΣΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Η/Γ: 07/2005, ΕΣΟ: 49335 | Fide: 25885731 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1103 0
2023Α 1103 3
2022B 1137 0
2022A 1137 1
2021B 1170 0
2021A 1170 0
2020B 1170 0
2020A 1170 0
2019B 1170 0
2019A 1170 9
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -