ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΛΑΣΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Η/Γ: 07/2005, ΕΣΟ: 49335, Fide: 25885731

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1170 0
2021A 1170 0
2020B 1170 0
2020A 1170 0
2019B 1170 0
2019A 1170 9
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -