ΚΟΡΔΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Η/Γ: 08/1989, ΕΣΟ: 49337, Fide: 25881671

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1130 0
2021A 1130 0
2020B 1130 0
2020A 1130 0
2019B 1130 0
2019A 1130 0
2018B 1130 0
2018A 1130 5
2017B - 0
2017A - 4
2016B - 0
Παλαιότερα -