ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 49369 | Fide: 25872079 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1662 15
2023Α 1656 20
2022B 1559 16
2022A 1536 15
2021B 1569 30
2021A 1478 0
2020B 1478 16
2020A 1509 17
2019B 1425 33
2019A 1289 25
2018B 1179 35
2018A 1333 26
2017B 1087 32
2017A - 2
2016B - 0
Παλαιότερα -