ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 49377, Fide: 25876414

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 912 0
2020B 912 0
2020A 912 4
2019B 882 3
2019A 830 19
2018B - 4
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -