ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 49377 | Fide: 25876414 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1230 5
2023B 1213 4
2023Α 1208 5
2022B 1200 11
2022A 1158 17
2021B 988 7
2021A 912 0
2020B 912 0
2020A 912 4
2019B 882 3
2019A 830 19
2018B - 4
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -