ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 49379 | Fide: 42130700

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 2
2020A - 2
2019B - 1
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -