ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 03/2006, ΕΣΟ: 49395, Fide: 25876643

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1089 1
2021A 1092 0
2020B 1092 0
2020A 1092 0
2019B 1092 0
2019A 1092 2
2018B 1112 0
2018A 1112 14
2017B 930 15
2017A - 2
2016B - 0
Παλαιότερα -