ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 09/2004, ΕΣΟ: 49396 | Fide: 42124271 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1159 0
2021B 1159 0
2021A 1159 0
2020B 1159 0
2020A 1159 0
2019B 1159 0
2019A 1159 8
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -