ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 12/2006, ΕΣΟ: 49397 | Fide: 25891502 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1100 0
2023B 1100 0
2023Α 1100 0
2022B 1100 0
2022A 1100 0
2021B 1100 2
2021A 1118 0
2020B 1118 0
2020A 1118 0
2019B 1118 0
2019A 1118 8
2018B 1234 4
2018A 1263 7
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -