ΛΙΑΝΕΡΗΣ ΙΩΣΗΦ

Η/Γ: 12/2008, ΕΣΟ: 49398 | Fide: 25851233 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 899 0
2023Α 899 0
2022B 899 0
2022A 899 0
2021B 899 0
2021A 899 0
2020B 899 0
2020A 899 9
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -