ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 49417 | Fide: 25876376 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 858 0
2023B 858 0
2023Α 858 0
2022B 858 0
2022A 858 0
2021B 858 0
2021A 858 0
2020B 858 0
2020A 858 0
2019B 858 0
2019A 858 0
2018B 858 0
2018A 858 4
2017B 830 5
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -