ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 49417, Fide: 25876376

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 858 0
2020A 858 0
2019B 858 0
2019A 858 0
2018B 858 0
2018A 858 4
2017B 830 5
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -