ΣΑΦΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 49419, Fide: 25874896

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -