ΚΟΥΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 49420, Fide: 25876570

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 931 5
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 4
2019B - 2
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι