ΚΟΥΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 49420 | Fide: 25876570 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 968 7
2023B 924 7
2023Α 939 4
2022B 928 1
2022A 910 6
2021B 931 5
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 4
2019B - 2
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι