ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 49427 | Fide: 25883909 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 871 0
2022A 871 0
2021B 871 0
2021A 871 0
2020B 871 0
2020A 871 0
2019B 871 2
2019A 856 2
2018B 887 5
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -