ΞΕΝΙΔΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ

Η/Γ: 09/2004, ΕΣΟ: 49430 | Fide: 25884328 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1046 0
2023Α 1046 0
2022B 1046 0
2022A 1046 0
2021B 1046 0
2021A 1046 0
2020B 1046 1
2020A 1021 7
2019B 1053 10
2019A 1003 4
2018B 1036 8
2018A 986 18
2017B 926 7
2017A - 3
2016B - 0
Παλαιότερα -