ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Η/Γ: 07/2009, ΕΣΟ: 49433 | Fide: 25883771 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1372 5
2023B 1358 18
2023Α 1262 4
2022B 1273 19
2022A 1241 0
2021B 1241 8
2021A 1115 0
2020B 1115 5
2020A 1057 9
2019B 972 10
2019A 896 6
2018B 884 9
2018A 886 7
2017B - 3
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -