ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Η/Γ: 07/2009, ΕΣΟ: 49433, Fide: 25883771

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1115 0
2020B 1115 5
2020A 1057 9
2019B 972 10
2019A 896 6
2018B 884 9
2018A 886 7
2017B - 3
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -