ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 10/2004, ΕΣΟ: 49434 | Fide: 25882864 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1026 0
2023Α 1026 0
2022B 1026 0
2022A 1026 0
2021B 1026 0
2021A 1026 0
2020B 1026 0
2020A 1026 0
2019B 1026 0
2019A 1026 6
2018B 1014 5
2018A 948 9
2017B 830 7
2017A - 1
2016B - 0
Παλαιότερα -