ΛΙΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 08/1997, ΕΣΟ: 49435, Fide: 25876848

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1268 0
2021A 1268 0
2020B 1268 0
2020A 1268 0
2019B 1268 0
2019A 1268 6
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 4
2016B - 0
Παλαιότερα -