ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 08/1980, ΕΣΟ: 49437 | Fide: 25877801 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1111 0
2023Α 1111 0
2022B 1111 0
2022A 1111 0
2021B 1111 0
2021A 1111 0
2020B 1111 0
2020A 1111 0
2019B 1111 0
2019A 1111 7
2018B 1176 5
2018A 1094 8
2017B - 2
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι