ΤΡΙΜΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 02/1974, ΕΣΟ: 49446, Fide: 25886789

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι