ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 07/2011, ΕΣΟ: 49448 | Fide: 25883470 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1076 8
2023B - 0
2023Α - 2
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -