ΜΑΛΧΑΣΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 49459, Fide: 25895435

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1440 0
2020B 1440 13
2020A 1418 12
2019B 1410 35
2019A 1137 20
2018B 1054 14
2018A 1036 20
2017B - 1
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -