ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 49469 | Fide: 25884069 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1071 0
2023Α 1071 2
2022B 1084 0
2022A 1084 0
2021B 1084 0
2021A 1084 0
2020B 1084 0
2020A 1084 4
2019B 1117 0
2019A 1117 3
2018B 1009 6
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -