ΜΑΚΡΥΛΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 49471, Fide: 25884107

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1242 19
2020A 1217 7
2019B 1124 23
2019A 1175 12
2018B 1142 23
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -