ΜΑΚΡΥΛΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 49471 | Fide: 25884107 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1626 23
2023B 1549 45
2023Α 1552 38
2022B 1559 39
2022A 1261 8
2021B 1218 17
2021A 1242 0
2020B 1242 19
2020A 1217 7
2019B 1124 23
2019A 1175 12
2018B 1142 23
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -