ΤΣΙΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 03/2010, ΕΣΟ: 49474 | Fide: 25881116 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1193 27
2023Α 1269 13
2022B 1246 5
2022A 1254 2
2021B 1233 12
2021A 1247 0
2020B 1247 8
2020A 1211 23
2019B 1109 26
2019A 951 11
2018B 952 20
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -