ΤΣΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 08/1998, ΕΣΟ: 49480 | Fide: 42101190 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1439 0
2023B 1439 0
2023Α 1439 0
2022B 1439 0
2022A 1439 5
2021B 1322 0
2021A 1322 0
2020B 1322 0
2020A 1322 6
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -