ΤΣΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 08/1998, ΕΣΟ: 49480, Fide: 42101190

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1322 0
2020A 1322 6
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -