ΚΑΛΛΙΩΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 49482 | Fide: 42119049 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1457 11
2023B 1459 26
2023Α 1474 24
2022B 1519 30
2022A 1329 6
2021B 1275 14
2021A 1189 0
2020B 1189 12
2020A 1033 7
2019B 951 12
2019A 847 9
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -