ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 49485, Fide: 42125510

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 836 0
2020B 836 8
2020A 832 6
2019B 830 0
2019A 830 6
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -