ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 49490, Fide: 25880527

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1278 26
2020A 1204 25
2019B 992 14
2019A 1068 17
2018B 863 3
2018A 830 5
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι