ΛΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 06/2004, ΕΣΟ: 49495, Fide: 25893289

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι